جراحي بيني

رينوپلاستي (جراحي زيبايي بيني) يكي از شايع‌ترين اعمال جراحي پلاستيك مي‌باشد. رينوپلاستي مي‌تواند باعث كوچك‌شدن بيني شده، شكل نوك بيني و پهناي بيني را تغيير داده، سوراخ‌هاي بيني را جمع‌تر و زاويه‌ي بين لب فوقاني و بيني را تغيير دهد. رينوپلاستي ممكن است يك آسيب يا ضايعه‌ي مادرزادي را اصلاح و اشكالات تنفسي را كمتر نمايد.

بهترين شخص براي رينوپلاستي
رينوپلاستي مي‌تواند باعث افزايش زيبايي و اعتماد به‌نفس شما شود. بهترين افراد براي جراحي بيني كساني هستند كه دوست دارند ظاهر زيباتري پيدا كنند، نه اينكه در آرزوي به‌دست‌آوردن ظاهري باشند كه خود تجسم كرده‌اند. (مانند هنرپيشه‌ها و خوانندگان) اگر از نظر جسمي سالم و از نظر روحي ثابت‌قدم و در انتظارات خود منطقي هستيد، كانديداي خوبي براي جراحي بيني مي‌باشيد.
سن مناسب براي انجام عمل رينوپلاستي در دختران در حدود ١٥-١٤ سالگي و در مورد پسرها حدود ١٨-١٧ سالگي مي‌باشد. كه اين سن، زماني است كه قسمت اعظم رشد استخوان‌ها و تكامل صورت انجام شده است.

عوارض رينوپلاستي
به‌طور كلي مي‌توان عوارض رينوپلاستي را به دو دسته موقت و دايمي تقسيم كرد.
از جمله عوارض موقت رينوپلاستي، ورم در سطوح خارجي و داخلي بيني مي‌باشد كه اين امر منتهي به ظاهر متورم بعد از عمل و مشكلات بويايي و تنفسي موقت بعد از عمل مي‌شود. همچنين بعد از جراحي ممكن است نكات قرمز رنگي در سطح پوست بيني ظاهر شود كه موقتي هستند. ناقرينگي‌هاي بيني و عدم تشابه سوراخ‌هاي بيني از ديگر عوارض گذرا هستند كه به‌علت عدم انتشار يكسان ورم در بيني در هفته‌هاي اول ممكن است ديده شود. كبودي و سياهي اطراف چشم از ديگر عوارض موقت هستند. از جمله عوارض دايمي رينوپلاستي، احتمال ايجاد چسبندگي و مشكل تنفسي در صورت عدم رعايت موارد تذكر داده‌شده توسط پزشك از سوي بيمار و همچنين عدم رعايت اصول جراحي نوين (خارج مخاطي) از سوي جراح مي‌باشد كه درصد كوچكي از بيماران ممكن است به آن دچار شوند. همچنين جاي جراحي (اسكار) به‌صورت ناحيه كوچكي كه به‌سختي در قاعده‌ي بيني ديده مي‌شود، برجا گذارده مي‌شود.
در مجموع حدود ده درصد افراد ممكن است به عمل جراحي مجدد (ثانويه) براي اصلاح ناهنجاري‌هاي كوچك نياز پيدا كنند. دقيقا نمي‌توان حدس زد كه براي كدام بيمار اين حالت اتفاق مي‌افتد. حتي جراحان بسيار ماهر نيز از اين امر مستثني نيستند. اعمال جراحي اصلاحي مجدد، معمولا محدود و كوچك هستند.


فاكتورهاي موثر در جراحي
اين فاكتورها شامل ساختمان استخوان بيني و غضروف، شكل صورت، ضخامت پوست، سن و انتظارات شما مي‌باشد. در اعمال جراحي زيبايي هيچگونه تضمين و اطميناني نمي‌توان داد. مثلا براي درمان مسئله تنفسي همراه با اصلاح شكل بيني، معمولا يكي از دو قسمت كمتر اصلاح خواهد شد.


محل عمل
جراحي بيني مي‌تواند در مطب، در كلينيك سرپايي جراحي و يا در بيمارستان صورت گيرد. معمولا براي راحتي و ارزاني كار، كلينيك‌هاي سرپايي جراحي اولويت دارند.

نوع بيهوشي
مي‌توان اين عمل را با بيهوشي عمومي يا به‌صورت موضعي، بسته به وسعت عمل انجام داد. در مواقع بي‌حسي موضعي به بيمار آرام‌بخش تزريق شده، بيني و اطراف آن كاملا بي‌حس مي‌گردد. در طول عمل بيمار بيدار است ولي معمولا آرام و به درد غيرحساس است. اما در بيهوشي، بيمار در سراسر عمل در خواب مي‌باشد.

نوع جراحي
عمل جراحي بيني در مدت يك تا دو ساعت و در عمل‌هاي پيچيده در زمان طولاني‌تري انجام مي‌گيرد. در طول جراحي پوست بيني به‌طور كامل از استخوان و غضروف زير آن آزاد مي‌گردد. پس از انجام ترميم‌هاي لازم، مجددا پوست برروي بيني قرار مي‌گيرد. بعضي از جراحان، رينوپلاستي را از داخل بيني انجام مي‌دهند (روش بسته) و بسياري روش باز را بخصوص در بيني‌هاي مشكل‌ ترجيح مي‌دهند كه در روش اخير، برش كوچكي در عرض تيغه بين دو سوراخ بيني از روي پوست داده مي‌شود.

 
Nose Surgery (Rhinoplasty)

Rhinoplasty is one the most common plastic surgeries. By means of rhinoplasty, the nose can be made smaller, its width and tip form can be changed, nostrils made smaller and nasolabial angle corrected.
Rhinoplasty can correct a congenital defect and respiratory problems.


 

Best Candidates for Rhinoplasty
Rhinoplasty can increase your beauty and self-confidence. The best candidates for rhinoplasty are those who want to be more beautiful and not those who want to gain the appearance of the ones they have interest in (like actors and singers). If you're mentally and physically healthy and your expectations are logical, you can be a good candidate for rhinoplasty.
The appropriate age for rhinoplasty in females is 14-15 and for males 17-18. The above age is the age that growth and development of facial skeleton is nearly complete.

Complications of Rhinoplasty
Generally the complications of rhinoplasty can be divided into temporary and permanent ones.
One of the temporary complications is edema inside and outside of the nose which leads to post-operative edematous appearance and temporary respiratory and smelling problems. Also some temporary red points may appear on the nasal skin. Asymmetric extension of edema may cause temporary nasal asymmetries and disharmonize nostrils. Ecchymosis and darkness around the eyes are other temporary complications.
One of the permanent complications is synechia and respiratory problems due to disobedience of patient from post-operative cares advised by the surgeon and also disobedience of surgeon from new surgical techniques (extra mucosal) totally causing a small percent of patients undergoing this complication.
Another permanent complication can be the scar of the incision in the base of the nose which is hardly visible.
Totally about ten percents of the patients may need secondary (revision) surgeries to correct small deformities. Actually it is unpredictable who may undergo this process, but even very talented surgeons are not excluded. Revision surgeries are mostly very small and limited.

Factors Affecting Surgery
The factors which are effective on the results of the rhinoplasty surgery include bony and cartilaginous structure of the nose, facial structure, thickness of the skin, your age and expectations. In esthetic surgeries, the patient can not be assured that the results will be what he/she wants.When respiratory problems and nasal deformity are corrected in a single surgery, the result of each might not be optimum.

Place of Surgery
Rhinoplasty can be performed in the office, in the surgical clinics or in the hospital. Usually surgical clinics are preferred due to their ease and expense.

Type of Anesthesia
Rhinoplasty can be performed under general or local (together with sedation) anesthesia depending on their extent. In the recent one, the nose is anesthetized and painless but the patient is awake but in the general anesthesia, the patient falls sleep during the whole surgery.

Type of Surgery
Rhinoplasty is performed in one to two hours, but the complicated surgeries take more time. During surgery, the nasal skin is released completely from its underlying bony and cartilaginous structure. When all the corrections are done on these structures, skin is redraped on the new structure. Some surgeons perform the rhinoplasty by means of the incisions made inside the nose (Close techniques).
But many surgeons prefer the open technique especially in the difficult cases. In the recent technique, a small incision is made on the skin of the column between two nostrils.

Powered By: Bimarz.com